Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik

Malsta förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Planering för arbete med teknik och de yngsta barnen.

Område: Språk & Teknik

Månad: April/Maj -21

Vilket innehåll ska behandlas?

 • Erbjuda olika tekniker att skapa och/eller konstruera.
 • Lärmiljöerna förändras för att erbjuda teknik av olika slag.
 • Använda digitala verktyg för att försöka förstå digital teknik, skapa nya begrepp och undersöka på nya sätt. (Knäppa kort, filma, Bee-Bot, Web-ägg, projektor, smartboard etc.)

Vilka målområden i läroplanen ska beröras?

 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap.
 • Uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.
 • Utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Barnen ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.
 • Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

  Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
 • Öka barnens möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga.
 • Berika och bredda barnens ordförråd.
 • Utveckla barnens förståelse för hur vardagsteknik kan fungera samt hur enkel digital teknik kan fungera.
 • Ge barnen möjligheter att använda digitala verktyg för att utforska, undersöka, utveckla och skapa.

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 • Utforska och reflektera kring sin omvärld genom promenader och utforskande av närmiljön där vi utforskar teknik på olika sätt och erövrar nya begrepp.
 • Lösa enklare problem.
 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap genom att uppmuntra kommunikation och gemensamma aktiviteter.

  Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga?
 • Vi arbetar med begreppet teknik på olika sätt.
 • Planerar in olika aktiviteter där vi berör olika områden för att kunna se barnens tidigare erfarenheter och kan utveckla dem.
 • Barnen får vara med att fotografera/filma det vi utforskar tillsammans.
 • Barnen hjälper till att synliggöra, i den mån de kan, det vi gjort i processväggen och dokumentationer i unikum.

  Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet och vårdnadshavarna?
 • Unikum, Verksamhetens dokumenation i Unikum och på informationsvägg i hallen samt processväggen på avdelningen.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback