Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3:an Dungen vt 21 april naturvetenskap

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 12 april 2021

3:an Dungen naturvetenskap, teknik, värdegrund

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Naturvetenskap, teknik, värdegrund 

Vecka: 14 

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Pratar om sina tandläkarbesök de varit på, "tanden sover", "en bakterie kommer"

"ont tanden" "blir ledsen doktor kommer" "måste borsta tänderna"

Utifrån boken Få vård samtalar barnen

pekar på sprutan 

sätter på plåster på det onda 

pratar om kroppen

Sitter tån fast? vi kan spika fast den

Pratar och reflekterar tillsammans om vad som finns i kroppen

I tarmen finns mycket bajs och prupp 

Vi pratar om olika hjälpmedel som finns när man går till doktorn, stetoskop lyssna på hjärtat "dunk dunk"

termometer oj du är varm, måste få medicin. 

Pekar och sätter ord på känslan ledsen och glad 

Vi pratar om hörseln och vad som händer när vi använder olika röstlägen

Vi hör inte när vi pratar högt, elefanten låter högt, vi får ont i öronen måste prata lite tystare så här "viskar" nu känns det bättre i örat.  

 

Snappar upp ord och reflektioner från undervisning i leken och använder det i senare diskussioner. 

Pratar om doktorn, sätter ord på och visar utifrån boken få vård vad som händer när man är sjuk och hur man kan få hjälp 

Vi ser och tänker att det är i leken det händer.  

Genom att vi är medlekare och nära barnen hela tiden skapas möjlighet att undervisa i leken och barnen får möjlighet att senare återkoppla till sina reflektioner och vad de har tagit med sig. 

Vi ser att de har lärt sig olika termer så som tex stetoskop, bandage, mm....   

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback