Skolbanken Logo
Skolbanken

Programmering

Särskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vi kommer jobba med enkel programmering och försöka förstå hur man kan få en dator eller maskin till att utföra ett arbete.

Konkretiserade mål

Du ska kunna lösa enkla problem och ge förslag till enkla lösningar inom programmering.

Du ska kunna få instruktioner och utföra enkla konstruktionsarbeten.

Du ska kunna använda ämnesspecifika ord och symboler när du programmerar.

 

Undervisning

Gemensamma genomgångar och övningar

Enskilt arbete

Praktiskt arbete

Film

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Att styra föremål med programmering

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback