Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion åk 9 VT:21

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Under resterande del av terminen kommer vi att arbeta med religion. Ämnet kommer att indelas i tre moment: 1. Fördjupning världsreligioner 2. Etik och moral 3. Humanism, nyreligiositet och sekter

Underlag för bedömning:

1.       Uppsats i religion

2.      Etik och moral – examination eller debatt (vi bestämmer gemensamt efter röstning i klassen)

3.      Gruppuppgift kring alternativa livsåskådningar/sekter


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback