Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannolikhet och statistik 8b

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Beräkningar av sannolikhet, kombinatoriska principer samt chans och risk. Dessutom rita och avläsa tabeller, diagram och grafer.

Planering för området Sannolikhet och statistik

 

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V 16

Sannolikhet

s 226-230

Sannolikhet

s 226-230

Sannolikhet        s 226-230

Sannolikhet            s 233-236

V 17

Sannolikhet        

s 233-236

Sannolikhet                s 233-236

Sannolikhet          s 233-236

Lediga

V 18

Kombinatorik

s 240-242

Kombinatorik

s 240-242

Kombinatorik       s 240-242

Tabeller och diagram                s 246-250

V 19

Tabeller och diagram

s 246-250

Tabeller och diagram

s 246-250

 Lediga

 Lediga

V 20

Repetition                   s 251-263

Repetition,

s 251-263

Repetition,

s 251-263

Repetition,

s 251-263

V 21

Repetition

s 251-263

Prov kap 5

 

 

 

 Ändringar kan komma att ske.

 

Här hittar ni filmgenomgångar på de olika avsnitten: https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Välj Y kap 5 Sannolikhet och statistik och tryck på önskad länk.

 

Följande förmågor kommer jag att bedöma er på:

 

E

C

A

Begrepp

Jag kan använda flera begrepp och sätta in dem i ett samband

Jag kan använda de flesta begrepp och sätta in dem i ett samband

Jag kan använda alla begrepp och sätta in dem i ett samband. Jag kan förklara hur de hänger ihop.

Metod

Jag använder metoder för att lösa uppgifter.

Jag använder matematiska metoder för att lösa uppgifter.

Jag använder korrekta matematiska metoder för att lösa okända uppgifter.

Problemlösning

Jag kan lösa olika problem och visa hur jag tänkt.

Jag kan lösa olika problem genom ett matematiskt sätt.

Jag kan lösa problem genom att förklara hur jag tänkt och gör det på ett matematiskt sätt.

Resonemang

Jag kan påbörja en förklaring och använder ett vardagligt matematiskt språk.

Jag kan förklara hur jag tänkt och använder delvis ett matematiskt språk.

Jag kan förklara hur jag tänkt och bredda eller fördjupa mina resonemang. Jag använder ett lämpligt matematiskt språk.

Kommunikation

Jag kan på något sätt visa hur jag tänkt.

Jag kan visa hur jag tänkt på ett matematiskt sätt.

Jag kan visa hur jag tänkt på ett tydligt matematiskt sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback