Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt Vatten

Unikum - Administratörer · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för alla levande organismer.

  1. 1. MÅLOMRÅDE

 Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?
Hållbar utveckling. Syftet är att göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levandes överlevnad.  

1a: SYFTE - GENERATIV  

Bakgrund: Barnen på Pysslingen är förundrade över vår stora vattenpöl på gården. Ena dagen är där vatten som bjuder in till att plaska i, att ösa upp vattnet i spannar som åter hälls ut igen eller transporteras till sandlådan. Andra dagar är vattenpölen frusen och hård och där finns inget vatten.

Generativ fråga: Vad händer med vår pöl?

Syfte: Att göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levandes överlevnad.

Varför är kunskapen viktig? Att barnen själva kan göra medvetna val i sin egen vardag, som kan påverka till en hållbar utveckling.

1b: MÅL ur Lpfö 18
Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”


1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE
Barnen i vår grupp har sedan tidigare visat intresse för vatten. De stannar gärna kvar vid kranen för att känna och utforska vattenstrålen. På gården stannar de oftast till vid vattenpölarna, för att känna på vattnet, hoppa så att det skvätter och snabbt hämta spannar och spadar för att kunna ösa upp och hälla ut.

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: Att barnen ska få en förståelse för att vatten finns i tre olika sorters former, flytande-fast-ånga.

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmåga: Barnen ska på ett utforskande och kreativt sätt få erövra kunskap om vatten.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp: vattnets olika former ( vattenånga, kondens, flytande, fast, snö, imma, avdunstning). Kallt och varmt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback