Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

teknikv.15 äventyret

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 12 april 2021

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  sara, yvonne ulrika    

Vecka:  15    

Mål- och kunskapsområde:      

Nyfikenhetsfråga:      

 

Barnets gör:

 skapar tamdjur och bondgårdsmiljöer i olika skapande material ex påsk-pyssel i papper och återanvändningsmaterial. målarfärger, kolkrita och naturmaterial.

Pedagogerna tänker:

Många deltar gärna i dessa aktiviteter men fokusera på att få med alla barn att göra något i skapande material.  

Analys/sammanställning lärande:

  Barnen får möta och använda flera olika material och tekniker som bidrar till att de själva lättare kan välja rätt material till det som de väljer att skapa.

Hur går vi vidare? Nästa steg?

  Fortsätta att erbjuda skapande tekniker samt börja erbjuda fakta och information om olika tekniska maskiner, mjölkmaskin, traktor mm utifrån intresse.  

Green screen och källkritik?    

Övrigt?

  Pga av påsklov( barn och personalfrånvaro) har vi tappat tråden lite.... fångar upp den igen!   

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback