Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Värdegrund

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Hur behandlar vi varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Detta är ofta något eleverna kan men har svårt att följa därför arbetar vi med detta område även nu efter påsklovet.

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap respekt för andra människor.

 

För att vi ska ha ett fungerande och trevligt klimat i klassrummet måste vi lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss?

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

  • Vi tittar närmare på skolans regler
  • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass
  • Vi tittar på UR- materialet "vara vänner" 
  • Vi tittar på UR-materialet "Hotell kom som du är"
  • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett
  • Vi dokumenterar i vår SO-bok.
  • Vi skriver gemensamma texter om avsnittens innehåll och vad vi lärde oss
  • Vi upprepar och pratar om regler och beteende dagligen

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Att du deltar aktivt i diskussionerna på lektionerna.
Att du kan reflektera över dina handlingar och vilka konsekvenser dessa medför. 

 

Hur du får visa vad du kan:

 

Du är med och samtalar kring de frågor som kommer upp genom kortfilmerna, kan återberätta hur
du känner i vissa situationer och hur du tycker att en bra kamrat ska bete sig. 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback