Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Fjärilars liv

Kyrkskolan, Flen · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Det handlar om hur fjärilar utvecklas från ägg till färdig fjäril.

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • om fjärilens livscykel, att visa hänsyn och omtanke till den levande individen
 • lära dig fakta om fjärilar och andra insekter
 • förstå vad som är utmärkande för en insekt
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild

Varför?

 •  I och med att eleverna tittar närmare på, och i ord och bild beskriver, egenskaper hos olika organismer får de en möjlighet att utveckla både sin kunskap om variationer i naturen och sitt språk kring detta. Att känna igen organismer, till exempel att se skillnad på insekter och spindlar, kan skapa ett ökat intresse och nya frågeställningar hos eleverna. Eleverna får möjlighet att utveckla ett språk för att samtala om de djur och växter som är vanliga i deras närmiljö. Ju mer kunskap eleverna har om djur och växter, desto mer observanta kan de bli på förekomsten av dem och i förlängningen även på förändringar i naturen (lgr 11).

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du har förmågan att:

 • ta hand om larven
 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera undersökningar och observationer

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt:

 • i det praktiska arbetet med att föda upp fjärilar
 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom olika typer av texter, övningar och bilder

 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback