Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Läsning av skönlitteratur: "En sekund i taget"

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Under vårterminens första del läser vi "En sekund i taget" av Sofia Nordin och bearbetar den genom läsloggar, boksamtal i mindre grupp samt olika skrivuppgifter. Vi avslutar arbetsområdet med att skriva en berättande text ur Ellas perspektiv.

Pedagogisk planering v. 5- 13

Läsning av skönlitteratur.

"En sekund i taget".

 

Varför ska vi läsa det här?

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter …. ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Det här kommer du få undervisning om:

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Det här ska du få lära dig:

-att sammanfatta texters innehåll

-att kommentera centrala delar av texter

-att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk

-att beskriva din egen läsupplevelse

-att resonera om hur boken har påverkats av sin samtid

-att följa skriftspråkets regler

-att skriva olika slags texter med fungerande struktur och språklig variation

-att samtala och föra fram åsikter om lästa texter

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

• Läsning

• Skrivövningar

• Samtal och diskussioner i grupp och helklass

• Läsloggar

• Reflekterande skrivning

• Genomgångar

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

• Deltagande i samtal och diskussioner i grupp och helklass.

• Läsloggar.

• Reflekterande skrivningar.

• Skrivuppgift, berättande text.

 

 

Aktuella kunskapskrav:

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt med fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.

• Eleven kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang om budskap i olika verk.

• Elevens berättande texter innehåller gestaltande beskrivningar, berättargrepp och dramaturgi.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen och då framföra åsikter och argumentera för sin sak.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Svenska 7-9: Att läsa och samtala om litteratur.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter