Skolbanken Logo
Skolbanken

testing

Förskolan Sågmyra, Falun · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Planering för olika teman/grupper/projekt med mål och aktiviteter för barnens/barnets utveckling och lärande

Planering avd 3

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?
Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Vem/vilka ska göra vad och när?

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter