Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fokusperiod: Teknik, natur och miljö

Förskolan Granen, Östhammar · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Gemensam planering för teknik natur och miljö. Vi fokuserar på tekniker för skapande, samt omsorg för miljö och natur.

Bakgrund och Syfte:

Vi kommer att utgå från tekniker för skapande (skapande teknik). Vi märker att många i barngruppen uppskattar skapande i dess olika former och ofta väljer att skapa under den fria leken. Vi vill visa barnen nya sätt att skapa på, samtidigt som vi lyfter omsorg för miljö och natur. 

 

 

Mål:

Göra barnen bekanta med olika skapandetekniker:

 • Alla ska få testa green-screen minst 5 gånger, lära sig teknikerna 
 • Alla ska få vara delaktiga i att skapa en QR-kod
 • Alla ska få testa: Papier maché

Lära barnen om bakgrunden till varför vi återvinner (då vi redan regelbundet går till återvinningen)

Lära barnen vikten av att ta hand om miljön

Uppmärksamma djur vi kan finna i vår närmiljö

 

Aktivitet och Metod: 

Vad ska vi göra?

Vi inleder med gemensam städdag på gården. Alla får delta och göra fint i sin närmiljö. Vi pedagoger förbereder bilder på materialet att sätta på lådor/hyllor för att underlätta för barnen vid städning.

 

Vi kommer att begrava olika typer av skräp som vi sätter fast på en planka/kartongbit under jorden på gården. Vi diskuterar med barnen vad de tror kommer att hända med skräpet i Juni när vi gräver upp det igen. Vi avslutar med att lägga stora stenar på nedgrävningsplatsen som barnen får dekorera, dessa stenar ska skydda platsen, så att ingen kommer och gräver upp skräpet i förtid. 

 

Utomhus

 • Skräpsamlarpromenader
 • Besöka återvinningen
 • Tipspromenad med sopsamlarmonster
 • Miljöförändring: Märkning av leksakslådorna utomhus, med bild och text, körkort till alla barnen
 • Experiment: Gräva ned sopor på bestämd plats på gården, diskutera vad som kommer att hända med skräpet om det får ligga i marken.
 • Avslutning: Gräva upp skräpet, se vad som hänt. Filmfestival, vi kollar på barnens green-screenfilmer och äter något ut sopsamlarmonsterpopcornskålar (finns på hemsidan). 
 • Besöka Fä-gatan (göra djur kopplat till någon av sångerna av papier maché, göra QR-kod med sånger)

Inomhus

 • Sångsamling: "kompostera", "skräp", "sopsortera", "lilla snigel", "imse-vimse spindel", "nyckelpiga", "masken kryper i vårt land" (med tecken som stöd).
 • Matramsor: utifrån sopsamlarmonster (kompostina, pappis, plastis och prassel).
 • IKT: Green screen, QR-koder.
 • Skapande: Skapande tekniker, vi presenterar olika sätt att skapa. Green-screen, QR-koder samt papier maché.

 

Hur ska vi göra?

En stor del av aktiviteterna kommer att ske i vardagen, dvs. inom aktiviteter som redan genomförs: sångsamling, matsituationen, och leken samt utflykter. 

 

Vi berikar lärmiljöerna både inomhus och utomhus genom att märka upp leksakslådorna med bild och text. Vi skapar "körkort" åt barnen så att de kan fästa på cyklarna de använder. Dessa körkort ska se till att man lättare kan se vem som har en cykel, så att det delvis slipper bli osämja men också så att det blir tydligt vem det är som ska parkera cykeln i garaget (vi värnar om vår närmiljö). 

 

Barnen kommer att få vara med och välja vilket djur de vill skapa samt ha inflytande över skapandet med green screen.

 

När, var, vem?

Arbetet med teknik natur och miljö kommer att fortlöpa mellan april och juni Vi kommer att arbeta med det både inom- och utomhus, i fria samt planerade tillfällen. Alla pedagoger och alla barn kommer att delta. 

 

Dokumentation

Vi planerar att skriva en gemensam grund och lägga i varje barn individuella lärlogg där vi beskriver vad vi gör och varför.

Under arbetets gång arbetar vi med att vara närvarande och observanta för att kunna synliggöra när lärande pågår och kunna dokumentera detta. Om ett barn i en fri aktivitet visar på lärande ska vi alltså fånga detta på bild, skriva en kort rad och sedan lämna i utkast. Vi dokumenterar även gemensamma aktiviteter med bild och text. I slutet av perioden skriver pedagogerna en sammanhängande text om hur barnet har utvecklats/visat intresse för olika delar av arbetsområdet. 

            

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Djur till fägatan med QR-kod

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback