Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Novellanalys

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Under vecka 15-18 kommer vi att arbeta med läsning och analys av noveller. Vi kommer att jobba med viktiga begrepp och skriva en novellanalys.

Novellanalys

Under vecka 15-18 kommer vi att arbeta med läsning och analys av noveller. Vi kommer att jobba med viktiga begrepp och skriva en novellanalys.

Centralt innehåll

  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

  • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

Planering

 

Måndag

Onsdag

v. 15

Introduktion om noveller, novellens uppbyggnad, analys, begrepp

Begrepp och analys

v. 16

Novelläsning och övningsanalys

Novelläsning och övningsanalys

v. 17

Novelläsning och övningsanalys

Om Selma Lagerlöf

v. 18

  • Skriftlig examination novellanalys

  • Skriftlig examination novellanalys

Uppgift

Skriva novellanalys, instruktion i Classroom.

Material
Läroplanskopplingar

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter