Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 2B kap 3

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

I det här kapitlet kommer vi att träna på talen 0 - 1000. Vi kommer att bland annat att lära oss om begreppen ental, tiotal och hundratal samt att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.

Syfte

Eleverna skall kunna:

 • Använda och uttrycka kunskaper om ental, tiotal och hundratal.
 •  Förstå siffrors platsvärden. 
 • Skriva tal i utvecklad form.
 • Jämföra och storleksordna  tal med hjälp av olika matematiska tecken .
 • Räkna addition och subtraktion, huvudräkning , inom talområdet 0-1000.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har gemensamma genomgångar på nya moment.
 • Vi övar individuellt i  matteboken, på arbetsblad och på iPaden.
 • Vi samtalar och diskuterar  gemensamma problem  och lösningar.
 • Vi förklarar hur vi  tänker.
 • Vi löser olika uppgifter tillsammans i lärpar.
 • Vi laborerar och spelar  spel.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 •  Du är delaktig och aktiv på lektionerna  och genomför olika uppgifter individuellt och tillsammans i lärpar inom temat.
 • Du är med i samtal och diskussioner  i par/grupp.
 • Du   gör en diagnos i slutet av kapitlet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper enligt matris nedan.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Favorit Matematik 2B kap 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter