Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Översättningar Åk 7-9

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Under vecka 3-7 kommer vi att arbeta med översättning av olika typer av texter mellan Albanska och Svenska eller tvärtom.

Med översättning utvecklar du ditt språk.

Du kan välja texter som passar dig.

Du tränar uttal och hur man uttrycker sig.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk7-9)
ML Att läsa (åk 7-9)
ML Att skriva (åk7-9)
Uppgifter
Uppgift 1