Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Alla årskurser

Geografi vt 21

Blommensbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2021

Geografi. tema befolkning

Planering geografi år8 HT-21. Sidhänvisning Provinformation.  

VIKTIGT! UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER KAN PLANERINGEN KOMMA ATT ÄNRAS. VILKET NI SÅ KLART FÅR INFORMATION OM. 

VAD KOMMER PÅ PROVET? JO allt vi läser i boken, ser på filmer, jobbar med på lektionerna kommer att testas på provet.  

Syfte och kunskapskrav lägst ner. 

V.12 

Introduktion kåkstäder. Korta filmer (finns länkar på SO teams chatten) anteckningar om filmerna. 

Läsa i boken sidorna 106-107 och svara på frågorna på sidan 107 

Film Slumdog Millionaire   

V.13 

Samma som ovan beroende på om men har haft hemundervisning eller varit i skolan. 

Film analys. Absolut fattigdom, antal invånare, BNP, HDI, trångboddhet, ålder, Corona statistik. 

V.15  

Jordens befolkning sidan 109-110 

Jämföra Indien med Sverige och andra länder.  

V.16 

Befolkningspyramider genomgång sidan 113. Studera Indien och Sverige öva på att dra slutsatser 

Läsa i boken sidorna 114-116 var bor människorna studera, dra slutsatser. 

Läsa i boken sidan 120-121 befolkningslära, Nativitet, Mortalitet, spädbarnsdödlighet.  

Övning geografiska data. 

V.17 

Prov! För alla klasser.  

Läsa i boken sidorna 169-172 (Om man varit borta mycket kan man behöva läsa sidorna 163-168) 

Genomgång fattigdomscirkeln  

V. 18  

Börja med länder analysen på sidan 173  

v.19 

Länder analys. 

Lämna in.  

Begrepp att kunna: 

BNP 

Jämlikhet 

Ojämlikhet 

Befolkningspyramid 

Deltaområde 

Nativitet 

Mortalitet 

Migration 

Urbanisering 

I-länder 

U-länder 

MUL länder 

Infrastruktur 

Absolut fattigdom 

HDI 

Korruption  

 

 

 

 

 

Syfte med ämnet geografi. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,  

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,  

  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och  

Ur det centrala innehållet: 

  

  •   

  • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. 

  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. 

  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. 

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta 

  

  

Kunskapskrav: 

  

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.  

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans 

  

För de högre betygen gäller att se flera orsaker och flera konsekvenser. 

Utveckla sina resonemang i flera led med flera förtydligande exempel. 

Att förstå människor och miljö påverkar varandra på många sätt. 

Att tänka ur ett helhetsperspektiv inte fastna på individ nivå. 

Att kunna använda många geografiska begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi 7-9
Uppgifter
Provbedömning