Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Designa ett eget färdmedel

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 maj 2021

Under det här arbetsområdet ska du designa ett färdmedel. Du ska identifiera en målgrupp och skapa ett färdmedel unikt för den. Du ska bygga en modell och presentera den i en film. En detalj ska du designa i TinkerCad och skriva ut i skolans 3D-skrivare.

Syfte och mål: Ökad kunskap om på vilka olika sätt vi människor kan transportera oss, samt ökad kunskap om att människors sätt att transportera sig har förändrats över tid. Använda ritprogrammet Thinker Cad och skriva ut med 3D-skrivare. Konstruera och ompröva konstruktionsarbete av en modell av ett färdmedel. Lära oss mer om designprocessen. 

Arbetet:

Efter en introduktion/diskussion om vilka färdmedel det finns och hur de används, ska alla identifiera en målgrupp och skapa ett färdmedel unikt för den.

Göra en kravlista med alla de krav färdmedlet måste uppfylla.

Göra en enkelskiss på hur färdmedel ska se ut.

Presentera färdmedel för varandra i grupper och ge varandra återkoppling.

Göra en ritning/skiss av din modell med minst tre perspektiv på papper eller i 3D-digitalt ritprogram ( t ex ThinkerCad).

Tänk ut en detalj som kan skrivas ut med 3D-skrivaren( inte för stor). Gör en modell i valfritt material.

Använda ritprogrammet Thinker Cad för att göra en 3D modell av detaljen på ditt färdmedel.

Konstruera en fysisk modell av din skiss med det material som finns tillgängligt, använd gärna återbrukat materia.

Presentera ditt färdmedel med en film.

Fördjupa dina kunskaper om design och teknik genom att göra en eller flera Clio-kurser.

Tid:

Arbetet kommer att genomföras v 20-22.

Konstruktion av fysik modell kommer att ske i skolan medan övriga moment kan genomföras både i skolan och på distans.

Redovisning:

Färdig modell av ditt färdmedel som presenteras i en kort film.

Se uppgift.

I filmen ska följande vara med: Ritning på modell, ThinkerCad modell, färdig modell, berättelse runt processen, kravlista, beskrivning av målgruppen, Tankar


Läroplanskopplingar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matriser i planeringen
Designa ett eget färdmedel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter