Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Geografi 7A- Naturkatastrofer, v 17, 2021

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 april 2021

Naturkatastrofer är ett återkommande problem för både individer och samhällen. Människor kommer till skada, infrastruktur slås sönder och det blir ofta både direkta (akuta) och långsiktiga problem. Vissa naturkatastrofer beror på jordens inre krafter, andra av de yttre och några av båda. Flera påverkas även av klimatförändringarna.

Det blir en gemensam inledning där vi går igenom grundläggande samband om jordens inre och dess konsekvenser samt växthuseffekten. Sedan kommer ni fördjupa er i en naturkatastrof. Det blir en muntlig redovisning där ni i mindre grupper planerar en gemensam redovisning. Arbetsområdet avslutas med ett prov. 

Redovisning och prov: Fredag 

 

Källor:  

So-rummet

-Lätta fakta om jordbävningar. https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/latta-fakta-om-jordbavningar

-Jordens yttre och inre krafter. https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/jordens-inre-och-yttre-krafter

-Lätta fakta om kontinentaldrift. https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/jordens-inre-och-yttre-krafter

-Orkaner-ett fruktat väderfenomen. https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/orkaner-ett-fruktat-vaderfenomen

-Naturkatastrofer. https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljo-och-hallbarhetsfragor/naturkatastrofer-miljohot-och-samhallets-sarbarhet

 

SLI: 

-Världens konflikter. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202458

-Jorden en biografi-Vulkaner. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201527

-Vår jord-värmen under ytan. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20453

-Vår jord-rörelser https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20454

 

PowerPoint: Finns delat i Teams. 

 

Hemsida:

Läkare utan gränser (Hur de jobbar samt fakta och exempel på naturkatastrofer. https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/naturkatastrofer-och-insatser


Begrepp: https://quizlet.com/557187794/jordens-inre-processer-flash-cards/

 

 

Vi kommer jobba med följande naturkatastrofer:

1. Jordbävningar (=jordskalv) 2. Vulkaner 3.Tsunami 4. Jordskred och laviner                               

5. Extremväder (torka och nederbörd, skogsbränder och översvämningar)                 

6. Tropiska cykloner (=orkaner och tyfoner) och tornados.

 

Fördjupning och sedan redovisning. 

Ni kommer att först få arbeta individuellt med en naturkatastrof som jag delar ut. Sedan kommer ni att delas in i grupper med dem som har arbetat med samma naturkatastrof. Gruppen förbereder en gemensam presentation. Ni redovisar muntligt för hela klassen utifrån en ”Powerpoint” eller liknande. 

Detta ska ni ta reda på när ni arbetar individuellt och sedan ska ni ha med med det i er redovisning:

1.     Vad orsakar er naturkatastrof?

2.     Var är de vanligast?

3.     Vilka blir konsekvenserna av er naturkatastrof? ( Hur påverkas samhället och individer. ) 

4.     Kan man förebygga skador och risker? Hur?

5.     Ni ska ge ett exempel på en historisk händelse.

 

 

Det här ska du ha koll på till provet:

 

1. Hur är jordens inre uppbyggd ( inre och yttre kärna, mantel och jordskorpa. ) ?

2. Vad är Pangea?

3. Vad är platt-tektonik (plattor på glid), hur och varför rör plattorna sig?

4. Hur uppkommer bergskedjor, oceanryggar och djuphavsgravar? 

5. Varför inträffar det jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott? Vad ger det för konsekvenser för individer och samhällen? 


6. Kunna återberätta en historisk naturkatastrof som exempelvis tsunamin i Thailand 2004, Vesuvius utbrott 79 e. Vt. eller jordbävningen på Haiti 2010. 


7. Kunna ge exempel på hur man kan skydda människor som bor vid riskzoner/plattgränser från att drabbas hårt av naturkatastrofer.

8. Vad är växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten? Hur bidrar den förstärkta växthuseffekten till att naturkatastrofer inträffar? 


9. Hur och varför uppkommer det Extremväder (torka, översvämningar, orkan, tyfon, tornados skogsbränder och översvämningar) och hur påverkar det individ och samhälle? 

10.Vilka naturkatastrofer har liknande orsaker?  (T.ex: Vilka beror på jordens inre krafter? Vilka beror på väder och klimat/ växthuseffekten?

11. Vilka naturkatastrofer är lättast eller svårast att göra något åt? 

 

Vi kommer ta upp följande centrala innehåll från LGR 11:

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback