Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Geografi, fattiga och rika länder, v15-20

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 april 2021

Vad menas med fattigdom? Vilka sätt finns det att dela in länder efter välstånd? Varför finns det låginkomstländer och höginkomstländer? Vad kan göras för att fattigare länder ska gå mot en bättre framtid? Det är några av de frågeställningar som vi ska jobba med under det här avsnittet.

Planering geografi åk 9 v. 13–20 Vt.- 21

Fattiga och rika länder

 

Centrala frågeställningar:

 1. Vad innebär välstånd och fattigdom?
 2. Var i världen ligger de rikaste respektive de fattigaste länderna?
 3. Vilka indelningar av länder kan man göra för att förstå hur livsvillkoren i länderna ser ut?

 

Genomgång:

      Världen idag s. 1–2

Geografiboken:

      Världen idag s. 206–208

      Svara på fråga 1–4 på s. 208

Film:

      Vad är fattigdom? https://app.studi.se/l/vad-aer-fattigdom

Genomgång:

      Indelningar av länder s. 3–9

Geografiboken:

      Indelning av länder s. 212–217

      Svara på fråga 1–3 på s. 218

Film:

      Klassificering av länder https://app.studi.se/l/klassificering-av-laender

 

Centrala frågeställningar:

 1. Vilka tänkbara orsaker finns det till fattigdom? Hur kan man beskriva förhållandena i de fattigaste länderna?
 2. Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolknings­täthet, klimat och naturresurser?

 

Genomgång:

      Vad är typiskt för höginkomstländer? s. 10–14

      Vad är typiskt för låginkomstländer? s. 15–21

Geografiboken:

      Vad är typiskt för låg- och höginkomstländer? s. 217–218

      Svara på fråga 4–5 på s. 218

Samhällskunskapsboken:

      Ojämlik hälsa s. 358–360

      Svara på fråga 2–4 på s. 361

      Brist på mat s. 362–364

      Svara på fråga 1–3 på s. 364

      Kvinnor och fattigdom s. 365–367

      Svara på fråga 1–3 på s. 367

      Ekonomiska bromsklossar s. 368–370

      Svara på fråga 1–3 på s. 370

Film:

      Fattigdom – orsaker https://app.studi.se/l/fattigdom-orsaker?subject=66151

      Världshunger https://app.studi.se/l/vaerldshunger

      Tillgång till rent vatten i världen https://app.studi.se/l/tillgaang-till-rent-dricksvatten-i-vaerlden

      Handel och ojämlikhet i världen https://app.studi.se/l/handel-och-ojaemlikhet-i-vaerlden

Centrala frågeställningar:

 1. Vad kan det innebära att en plats är sårbar?
 2. Vilka hot finns som gör en plats sårbar?
 3. Varför är fattiga länder mer sårbara än rika för natur­katastrofer och dess effekter?
 4. Kan människan minska platsers sårbarhet?

 

Genomgång:

      Sårbarhet och fattigdom s. 22–25

Geografiboken:

      Sårbara platser, 232

      Svara på fråga 1–2 på s. 232

      Jordbävning, Tsunami, orkaner, översvämningar, torka s. 233–247

      Svara på fråga 1–3 på s. 235, 338, 241, 244, 247

      Brist på rent vatten s. 224–225

      Svara på fråga 1 på s. 225

      Sammanfattning s. 251

      Svara på frågorna på s. 251

Film:

      Stora jordbävningskatastrofer https://app.studi.se/l/stora-jordbaevningskatastrofer?subject=64954

 

Centrala frågeställningar:

 1. Vad innebär de globala målen?
 2. Vad görs i världen idag för att minska andelen människor som lever i fattigdom?
 3. Vad kan vi i världens rikaste länder göra för insatser för att medverka till en positiv förändring i de minst utvecklade länderna?

 

Genomgång:

      Att bekämpa fattigdom, de globala målen s. 26–27

      Vad kan höginkomstländerna göra? s. 28–30

      Vad kan låginkomstländerna göra? s. 31–33    

Geografiboken:

      De globala målen s. 209–211

      Svara på fråga 1–4 på s. 211

      Att ta sig ur fattigdom, bistånd s. 219–223

      Svara på fråga 1–3 på s. 223

      Små företag i fattiga länder s. 204–204

      Svara på fråga 1–4 på s. 205

      Sammanfattning s. 226

      Svara på frågorna på s. 227

Samhällsboken:

      Hoppfulla förändringar s. 390–391

      Svara på fråga 3–4 på s. 391

Film:

      De globala målen - för hållbar utveckling https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203133

      Fattigdom lösningar https://app.studi.se/l/fattigdom-loesningar

      Perspektiv på världen: bistånd https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR205449

 

 

PROV V. 20


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback