Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva deckare

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 april 2021

I skrivprojektet "Deckaren" skriver eleverna egna deckare. Utöver själva skrivandet läser vi deckare i helklass för att analysera skönlitteratur och få konkreta exempel på hur en deckare kan vara uppbyggd.

Detta är en del av projektet "En skapande skola" där eleverna först fått läsa texter från en författare (Pernilla Gesén) för att sen träffa författaren och prata om hur det är att vara författare och få svar på sina frågor. 

Eleverna fick under författarbesöket skriva en kort text under 30 minuter som publicerades i en egen bok, "skolantropologi".

Nu fortsätter projektet med att eleverna har fått möjligheten att vara med i en deckartävling där vi under tre veckors tid skriver våra egna deckare samtidigt som vi går igenom olika kända verk och deckare med exempel. 

Vi avslutar med att läsa Mårten Sandens bok Gömstället, vilket är en deckare som utspelar sig i Lund.

 

Syfte: I arbetet med skrivprojektet Deckaren ska eleverna få utveckla sin förmåga att skriva berättande texter och anpassa språket efter syfte och sammanhang. Eleverna kommer även få utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för att sedan använda sig av det lästa till utvecklandet av sin egen text.

Innehåll: 

 • Deckare som genre
 • Ord, begrepp och uttryck för att beskriva saker på ett spännande sätt
 • Person och miljöbeskrivningar
 • Att hålla ihop en text genom en röd tråd
 • Styckeindelning
 • Stavning och skiljetecken
 • Tankekartor
 • Ge och ta emot respons
 • Bearbetning av text

Mål:

 • Skriva en text med tydligt innehåll för läsaren
 • Behärska stavning och skiljetecken
 • Dela in text i stycken
 • Använda tankekartor för att strukturera text
 • Person och miljöbeskrivning
 • Variera och anpassa ordvalet

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter