Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9 - 7

Åsö IDH åk9 Rörelse till musik - expressiv dans

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Vi kommer på idrotten v.15-19 arbeta med kunskapskrav inom musik och rörelse. Ni kommer, i grupper, skapa egna koreografier. Dessa kommer sen redovisas v 19.

 

Rörelse till musik – expressiv dans v.15 - v.19 åk 9

 

Kunskapskrav: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar ni till viss del/relativt väl/ väl era rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Förmåga: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ni kommer med dans som verktyg öva på att röra er allsidigt.

 

Syfte: Syftet under detta block är att ni som ska utveckla er förmåga att hålla takt och rymt samt räkna och anpassa era rörelser till musiken och dess sammanhang.

 

Lärandeaktiviteter: Ni kommer under lektionerna vara i grupper och koreografera en dans som ska vara i minst 2 minuter. Ni ska berätta en story eller förmedla en känsla med dansen.

 

Grovplanering 

Grovplanering 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

 

15

 

Välj låt och börja öva steg.

16

Simning

Träna koreografi

17

Träna koreografi

Träna koreografi

18

Träna koreografi

Träna koreografi

19

Examination

Kristi himmel

 

                                             

 

Bedömningssituationer: Under blocket kommer du och din grupp att få feedback och vägledning ifrån respektive lärare för att hjälpa dig/er att utveckla dina/era rörelseförmågor inom dans.

Under vecka 19 har vi en examination där du ska kunna hålla rätt takt och kunna den koreografi som din grupp övat in.

 

Bedömningsmatris

 

 

 

 

 

 

Rörelse

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

 Räkning och takt

Eleven räknar takten till musik med viss säkerhet

Eleven räknar takten till musik med relativt god säkerhet

Eleven räknar takten till musik med god säkerhet

 

 

Koreografi

Eleven utför steg med viss säkerhet och anpassar sina rörelser till viss del till takt, rytm och sammanhang

Eleven utför steg med relativt god säkerhet och anpassar sina rörelse relativt väl till takt , rymt och sammanhang

Eleven utför steg med god säkerhet och anpassar sina rörelse väl till takt, rymt och sammanhang.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Rörelse till musik - expressiv dans
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback