Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3:an Teknik april dungen hur känns det

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 april 2021

3:an Teknik, april Dungen Hur känns det

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Teknik

Vecka: 15

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Håller sig för örat och lyssnar efter ljud. Letar ljud i olika rum. Sätter ord på ljud som låter. 

Går på ljudpromenad. Lyssnar med spänning på ljud som uppstår. Stora och små ljud. 
Medvetna om att det går att styra volymen på ljudet. Pekar på bilder av kroppen och kopplar det till sin egen kropp. Samtalar om de olika kroppsdelarnas funktion. 

Vi ser att det finns ett intresse för att undersöka ljud och vad som händer med kroppen i olika situationer.

Barnen är intresserade av kroppens funktioner och har skapat förståelse för de olika sinnena.

De visar och delger varandra kunskap om vad de lärt sig kring kroppen. 

Vi kan se att barnen utvecklat förmåga att undersöka och reflektera kring kroppens funktioner och vad sinnena har för syfte.

De samtalar och reflekterar med varandra och oss pedagoger. 


Läroplanskopplingar

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback