Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 9: Ärftlighet, genteknik och evolutionen

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Vi kommer att arbeta med ärftlighet och evolution – livets utveckling. Du kommer att få lära dig hur man ärver sina egenskaper, vad DNA, gen och kromosom är för något, vad ett dominant respektive vikande anlag är. Vi kommer även att arbeta med mutationer och hur livet har utvecklats på jorden. Till slut kommer vi att arbeta med aktuella samhällsfrågor som genteknik – alltså hur vi kan ändra generna.

Vilket material behöver du?

Avsnitt 8 - Genetik
Avsnitt 9 - Evolution
Avsnitt 10 - Livets utveckling 1 - det enklaste livet.
Dokument i Classroom. 
Filmer. 

Hur ska vi arbeta med området?

 • Vi kommer att arbeta med följande begrepp:
  - cellkärna, kromosom, DNA, gener, proteinsyntesen, ribosomer, aminosyror, RNA, vanlig celldelning, reduktionsdelning, vikande och dominanta anlag, könskromosomer, mutationer, evolution, naturligt urval och genteknik.
 • Vi kommer att bygga DNA och ta fram riktigt DNA ur kiwi.
 • Vi kommer att läsa och diskutera artiklar om genteknik.

Vad ska du kunna när arbetet är avslutat?

Du ska kunna:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker,
 • genomföra systematiska undersökning av DNA och dokumentera med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, se sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, teorier och modeller,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö, naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

Hur skall du visa vad du kan?

 • planera en laboration, dra slutsatser och förbättra en undersökning,
 • du ska ta ställning i en fråga om genteknik,
 • du ska medverka i en debatt där du visar dina kunskaper inom ämnet ärftlighet, 
 • du ska skriva en text om genteknik som en biologisk upptäckt och hur det har påverkat människans levnadsvillkor,

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åk 9: Ärftlighet, genteknik och evolutionen
Uppgifter
DNA-laboration
Ta ställning till genteknik
Planera laboration: Evolutionen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback