Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Åsö grundskola 7B - Samband och förändring

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Samband & förändring är ett område i matematiken där fokus ligger på hur olika saker hänger ihop och hur man räknar på det, exempelvis sträcka, tid och hastighet. Ni kommer även att få stöta på och lära er/fördjupa era kunskaper om vad proportionalitet är för något samt vad andel innebär och hur man kan representera den i olika former.

 

Vecka

Tisdag A33
8:50 – 9:40

Onsdag A33
9:00 - 10:10

Torsdag A35
8:30 – 9:20

Fredag A35
14:10 – 15:00

8

Uppstart av momentet:
Planering, självskattning

4.1 Proportionalitet (sid. 166 – 170)

9

SPORTLOV

10

4.2 Tid och rörelse (sid. 171 – 175)

4.3 Sträcka, tid och hastighet (sid. 176 – 181)

11

4.4 Andel i bråkform (sid. 182 – 186)

4.5 Andel i procentform (I) (sid. 187 – 191)

12

4.6 Andel i procentform (II)
(sid. 192 – 196)

4.7 Hur stor är andelen? (sid. 197 – 201)

13

Repetition

Diagnos kapitel 4

SKÄRTORSDAG + LÅNGFREDAG

14

PÅSKLOV

15

Förmågorna i fokus/eget arbete/repetition

16

Eget arbete + repetition

Prov kapitel 4

           

 

 

 

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla är har förstått det som berörts under veckan.

 

 

 

Arbetsform

 

Arbetet kommer att följa mattebokens första kapitel och under området kommer det ske följande:

 

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Litteratur:

 

Den primära litteraturen som används är X-boken, en mattebok ur serien XYZ. Ni hittar även genomgångar, förklaringar och uppgifter i den digitala boken på online.liber.se 

 

Bedömning

 

Momentet kommer att bedömas utifrån tre huvudsakliga förmågor:

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 15 men även genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

 

·         Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar

 

·         Proportionalitet och procent samt deras samband

 

·         Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar

 

·         Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback