Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Världsreligionerna

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Denna planering behandlar världreligionerna.

Under de följande månaderna 11/2 till 15/4 ska vi behandla världsreligionerna.

 


Läroplanskopplingar

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.

Matriser i planeringen
Värlsreligionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter