Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

EPA-matte

Årsunda kyrkskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du kommer i det här arbetsområdet att få arbeta med problemlösning. Vi kommer att arbeta genom EPA-modellen. Du kommer att få lära dig olika strategier för att lösa problem samt att resonera kring lösningar och resultat. Du arbetar i grupp eller par och löser först uppgiften Ensam, sedan i Par och till sist diskuterar vi lösningar Alla tillsammans. Du kommer även att få skriva egna vardagliga problem / räknehändelser.

Du ska utveckla förmågan att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Formulera och lösa matematiska problem.
 • Välja en lämplig lösningsmetod och använda den.
 • Analysera och värdera olika strategier för problemlösning.
 • Resonera kring olika lösningar och resultat.
 • Resonera kring alternativa lösningar och deras fördelar/nackdelar.
 • Föra och följa matematiska resonemang med aktuella begrepp.

Arbetssätt

 • Ett matteproblem visas på storbild.
 • Du löser först problemet enskilt.
 • Du förklarar skriftligt på whiteboard eller i räknehäfte hur du löst uppgiften.
 • Du förklarar din lösning för din grupp/par.
 • Ni diskuterar fördelar/nackdelar med olika strategier.
 • Vi resonerar till sist alla tillsammans kring olika lösningar. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du:

 • Kan välja lämplig metod och lösa problem.
 • Hur du skriftligt kan visa din lösning.
 • Hur du muntligt kan redovisa din lösning.
 • Hur du kan resonera kring olika lösningar och deras fördelar/nackdelar.
 • Hur du kan lyssna, förstå och ställa frågor vid samtalen.
 • Hur du kan förstå och använda matematiska begrepp

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter