Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Jämförelse Åk 1-3

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2022

Under vecka 9-14 kommer vi att arbeta med att Du ska kunna dra nytta av ditt modersmål genom att jämföra modersmålets struktur med svenska. Sådana jämförelser utvecklar förståelsen för språkens uppbyggnad.

Innehåll

I undervisningen jobbar vi arbetsområden under kommande veckor. Du kommer att lära dig:

- Arbeta med bokstäver och ljud i jämförelse med svenska. (Åk 1)

- Arbeta med ordföljd och interpunktion samt stavningsregler. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

(Åk 2-3).

 

Bedömning:

- Din förmåga att jämföra bokstäver och ljud mellan modersmålet och svenskan. (Åk 1)

- Din förmåga att jämföra ordföljd, interpunktion samt stavningsregler mellan modersmålet och svenskan. (Åk 2-3)

 

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Matriser i planeringen
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback