Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fritids 2-3 Vår skolgård våren 2021

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Plantera och bygga saker på skolgården.

Det här temat kommer att pågå fram till skolavslutningen där vi ska hjälpa till med Skolgårdsprojektet och:

  • bygga en bänk
  • plantera träd och buskar
  • prova på att fläta med pil

Alla ges möjlighet att prova på de olika momenten.


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback