Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Biologi, Svenska

·

Årskurs:

4

Beskrivande texter om svenska vilda djur

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 6 juni 2021

Under vårterminens sista skrivprojekt arbetar vi med beskrivande texter. Vi fokuserar på svenska vilda djur. Samtidigt arbetar vi med hur djur delas in i olika grupper (klassifikation) som till exempel ryggradslösa djur - leddjur - insekter eller utifrån deras föda (allätare, växtätare eller rovdjur). Vem kom på att hur djur kan delas in i grupper? Vi kommer också att titta på hur olika djurens livscyklar ut?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla förmågan att:

 • skriva beskrivande texter om ett djur

 • använda biologins begrepp (ämnesspecifika begrepp) för att beskriva djur

 • sök information om ett djur för att skapa en text

 • genomföra enkla undersökningar

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • skriva en beskrivande text om ett svenskt vilt djur med en fungerande struktur

 • skriva med grundläggande regler för stavning, skiljetecknen och språkriktighet

 • ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter

 • beskriva djurs indelning och känna till Carl von Linné

 • använda biologins begrepp för att beskriva djuren

 • genomföra och dokumentera enkla fältstudier av djur

Vi bedömer detta genom:

 • lektionsobservationer

 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • genomgångar

 • läsa exempel på liknande beskrivande texter

 • se filmer om djur

 • läroboken Zickzack Skrivrummet

 • uppgifter i helklass, grupp, parvis och enskilt

 • digitalt med Google Dokument

 • skriva enskilda texter

 • söka och använda fakta för att skriva texter

 • använda NE Junior

 • genomföra och dokumentera enkla fältstudier av djur

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter