Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Food, Wings 7 ht-21

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 november 2021

Nu ska du få lära dig ord för mat och kök, bland annat användbara ord/fraser som är bra att kunna om du ska beställa mat i engelsktalande länder. Du kommer att få läsa texter och lära dig vissa fakta om mat (Textbook). Du kommer att arbeta med grammatik. Du kommer att arbeta med övningar, både muntliga och skriftliga (Workbook).  Du kommer att få skriva kortare texter med koppling till mat och hälsa.

Du kommer att arbeta med att :

 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift

 • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)

 • lyssna på talad engelska

 • skriva egna texter, t ex Short writings

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna

 • läsa olika slags texter

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal kommer att bedömas genom hörövningar

 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen kommer att bedömas genom din aktivitet på lektionen

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något kommer att bedömas genom inlämning av skriftliga uppgifter

 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag kommer att bedömas med hjälp av läsförståelsefrågor

 • Din förmåga att lära nya ord genom dina resultat på läxförhör

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback