Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

SO - Östergötland

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Du kommer att få lära dig om Östergötland.

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Kunna placera Östergötland på en Sverigekarta

 • Känna till vilken natur som finns i Östergötland (naturtyper)

 • Kunna några kända orter och platser i Östergötland

 • Känna till några historiska platser och händelser i Linköping

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Samtala och resonera

 • Söka information

 • Jämföra

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Vara aktiv på lektionerna
 • Delta i grupparbete

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar
 • Film
 • Grupparbete
 • Kooperativa strukturer
 • Studiebesök
 • Dokumentera

 


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Matriser i planeringen
Östergötland
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter