Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Samhällskunskap Individer och grupper

Halvarsgårdars skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 maj 2021

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om olika former av gemenskaper. Hur ser olika familjer ut? Hur blir vi till den vi är? och vilken hjälp kan vi få när olika saker händer i livet?

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi ha: 


Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
Gemensamma samtal och diskussioner samt filmer. 

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

  • Varför lever vi tillsammans?
  • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhälle.
  • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
  • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
  • Vad är mobbing och nätmobbing?

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar. Arbetet i boken samt digitala kunskapstest. Läroplanskopplingar

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Individer och grupper
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter