Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 17 2021 1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Björkbergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vecka 17 2021 1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog:  Line Tiilikainen     Datum:  28/4-21    

Förutsättningar:  Barngrupp 1-5 år, multikulturell förskola    

Mål- och kunskapsområde:  Språk och matematik    

Nyfikenhetsfråga:  Vill du höra en saga?    

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

Utomhus är det många barn som cyklar, i blandade åldrar. Flera barn uppmärksammar alfabetet med tillhörande bilder på staketet. Sandleksakerna används mycket, barnen skulpterar med sand, öser och "bakar/lagar mat".
Flera av de äldre barnen leker som de uttrycker det "Mamma, pappa, barn".

Flera barn tycker om att springa och leka "jaga-lekar".

Många av barnen vill bli lästa för, de äldsta fortsätter att intressera sig för bokstäver och övar på att ljuda/skriva och känna ingen.

De yngsta barnen intresserar sig för babblarna och ljudar deras namn. Flera av de yngre intresserar sig mycket för att leka med bilar också. Radar upp och sorterar saker, exempelvis klossar och pennor. 

Barnen verkar fortsatt tycka om att göra rörelselekar och att sjunga.

De äldsta barnen håller på att göra en saga tillsammans med temat bokstäver, dom sitter en och en tillsammans med en pedagog.

Flera barn verkar tycka om att spela ”brädspel” och efterfrågar ofta att få spela något. 

Barnen frågar ofta om dom får måla, alla åldrar verkar uppskatta det. 

Barnen verkar uppskatta fysisk aktivitet, hur kan vi stimulera dom vidare i det och fortfarande hålla oss till nyfikenhetsfrågan samt mål- och kunskapsområden? Kan vi få in matematik i nyfikenhetsfrågan?

Barnen tycks utforska familjelekar både genom rollekar och genom att laga mat/baka. Kan vi passa på att få in arbete med normer och värden, olika familjekonstellationer, mat från olika kulturer osv? Kan vårdnadshavarna bli delaktiga?

Barnen fortsätter att intressera sig för böcker och bokstäver, snackisen känns däremot inte lika populär som tidigare.

De yngsta barnen utvecklar språket snabbt, öva mer på uttal och ordförråd.

Fortsätta sjunga, barnen uppskattar det.

Går det att integrera sagotemat även med de yngre barnen?

 

 

 

Gå vidare genom att exempelvis ha bokstavspromenad/skattjakt
i skogen. Aktivitetskort med fokus på språk, matematik och rörelse. Känns som att fokuset är mycket på språk, inte lika mycket på matematik. Siffror är också ett språk.

Låta vårdnadshavarna bli delaktiga genom att exempelvis dela med sig av något dom brukar äta hemma, hur deras familjer ser ut (syskon, ensamstående,gifta, sambos, samkönade, jourfamilj etc.)

 

Uppdatera ”Snackisen”? 
Kanske alfabetets små bokstäver (versaler), så att barnen lär sig känna igen dom också och utmanas.

Vi behöver läsa för de yngsta barnen mer, framför allt de som sover efter lunch. Kan vi planera in bokläsning fler tillfällen under dagen? Öva på sortering med barnen, sorteringslekar. 

Ta fram nytt sångmaterial? Spela gitarr/instrument även med de lite yngre barnen?

Animera sagan som barnen gör, kanske använda sig av stop motion. 
Låta de yngsta kanske dramatisera någon saga?

Spela spel med barnen med fokus på språk och matematik.

 

Planera för skapandestunder, exempelvis målning, utifrån språk, matematik och nyfikenhetsfrågan. 

 

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?
Hur arbetar vi vidare utifrån barnens intressen med nyfikenhetsfrågan och även matematik? Kan vi göra vårdnadshavarna delaktiga. Uppdatera snackisarna?

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?
Rörig miljö, långa korridoren lockar fortfarande till spring. Ateljén behöver fixas så att målningar kan hängas på tork.

     

Vad verkade barnen mest intresserade av?
Måla, sjunga och läsa, springa, leka familj.

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?
Hur vi kan få in matematik, göra vårdnadshavarna delaktiga. Få in de yngsta barnen mer i temat.

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     

Vilket lärande kunde jag se?
Konflikthantering, turtagning, språk, matematik osv.

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?
Leker och lär mycket tillsammans, hjälper varandra både i konflikter och vid aktiviteter, problemlösning.

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?
Närvarande, engagerad, inlyssnande. Går alltid att vara ännu mer närvarande, få mer gjort.

     

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?
Läs-och skrivkod, ordförråd, uttal, språklig förståelse, konflikthantering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback