Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Styr- och reglerteknik

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I det här arbetsområdet kommer vi att gå igenom en del teori och prata om det automatiserade samhället. Sedan ska ni bygga en modell som styrs med hjälp av pneumatik eller hydraulik.

När cylindrar och slangar kopplas ihop kan man fylla systemen med gas (t.ex. luft) eller vätska. Gasfyllda system kallas pneumatiska medan vätskefyllda system kallas hydrauliska.

Vi kommer prata om teorin bakom dessa system och sedan ska ni arbeta praktiskt med dessa. Ni ska alltså planera och konstruera en egen konstruktion där någon del kan styras med hjälp av pneumatik eller hydraulik. 

Ni ska alltså att:

- bygga en modell tillsammans i par.

- dokumentera ert arbete enskilt med en kort skriftlig rapport.

Bedömningen sker fortlöpande under arbetet gång. Underlag för bedömning är deltagandet under lektioner, resultatet av er modell och den skriftliga dokumentationen.

 

I dokumentationen ska du få med:

- Er tanke med modellen, hur den skulle se ut och fungera.

- Förklara er arbetsprocess. Problem ni har stått på och hur ni löste dem.

- Använd begrepp och teorier och förklara hur pneumatik och hydraulik fungerar. Hur skulle er modell fungera i verkligheten?


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Teknik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter