Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska åk 8/Litteraturhistoria: Renässansen och Upplysningen

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Ordet renässans betyder pånyttfödelse. Vad var det då som skulle födas på nytt? Jo, den antika kulturen. Under den här perioden börjar man ifrågasätta kyrkans makt och istället rikta fokus på människans frihet till utveckling. Det var alltså här som den moderna romanen Don Quijote, Shakespeares Romeo och Julia och inte minst pjäsernas pjäs Hamlet skapades. Renässansen avlöstes av Upplysningen. Nu blev kunskap och förnuft viktiga ledord. Kritik mot makthavare skrevs i form av satiriska texter. Centrum för upplysningen var Frankrike och där författade Voltaire och Rousseau kontroversiella texter om kyrkan och makteliten. Att ge ut texter kunde med andra ord vara förenat med hårda straff. Gullivers resor av Jonathan Swift är ett exempel på en odödlig klassiker som också skrevs under denna tid. En annan är Daniel Defoes Robinson Crusoe och inspirerar än idag till såväl filmer som dokusåpor. Därför är det kanske inte så konstigt att vi förkovrar oss just i dessa klassiker.

     Syfte - förmågor från kursplanen...

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. .
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag..
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

  Arbetsgång: i undervisningen kommer du att...

 • se på filmer från UR.s serie "Hej litteraturen"
 • skriva tankekarta i samband med "Hej litteraturen"
 • ta del av gemensam läsning om epoken i Svenska Direkt 8
 • ta del av genomgång om analysvertyg.
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter (EPA)
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan epoken och författaren och verket

    Bedömning

 • Du skriver din fördjupningsuppgift på Exam.net under tre lektionstillfällen vecka 20- 21
 • Uppgiften kommer att bygga på Upplysningen och utdrag ur William Defoes roman Robinson Cruise
 • Se kunskapskrav!

     Tidsperiod

        v.17-21

    


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Textutdrag: renässansen
Textudrag: upplysningen
Länkar film: renässansen
Länkar: film Upplysningen
Spegla språket 9: Att analysera
Textutdrag: Jonathan Swift och Gullivers resor
Textutdrag: Daniel Defoe och Robinson Crusoe