Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Filmrecension

Gullstensskolan 7-9, Gullspång · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi ser gemensamt filmen "Pojken i randig pyjamas" och skriver sedan en filmrecension. Du har tre lektioner till förfogande, för att skriva din recension.

Vi kommer att titta på filmen och därefter skriva en filmrecension.

I en recension ska man framföra sina egna åsikter om innehållet men också berätta lite grann om handling, karaktärer och vad du tycker om filmen. Du kommer att få punkter att förhålla dig till så att du sedan får med allt som en recension bör innehålla.

Som vanligt, vid alla skrivuppgifter, ska du också vara noggrann med språket. Tänk på stavning, skiljetecken, styckeindelning, meningsbyggnad och på att variera språket när du skriver!

Du bedöms utifrån innehåll och språk - se bifogad matris!

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Filmrecension
Uppgifter
Läsförståelse: "Skolbesök på koncentrationsläger"
Filmrecension