Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk.1

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Idrott och hälsa läsåret 21/22

Se matrisen för mål och bedömning. För att nå målen för idrott och hälsa årskurs 1-3 arbetar vi med flera olika arbetsområden:

* Lekar och samarbetsövningar

* Motorik och redskap

* Hälsa och livsstil 

* Boll 

* Dans och rytm

* Orientering & allemansrätten

* Friidrott

* Simning (obs på och under ledning av tivolibadet)

 

Inom varje arbetsområde ingår olika planerade lekar, aktiviteter, gruppsamtal och reflektioner. För elever i årskurs 1-3 ligger fokus på deras fysiska aktivitet och görandet. Undervisningen har ett elevnära och konkret perspektiv med fokus på att eleverna ska uppleva rörelseglädje och utveckla sin allsidiga rörelseförmåga. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa åk.1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback