Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - Kap 3 pedagogisk planering åk 5 Sofia skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Kap 3 decimaltal.

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Elevernas får lära sig innebörden av decimaltecken, en hel, tiondel och hundradel. Det kan vara svårt att förstå tal mindre än 1, därför inleds området med att konkretisera tiondelar som del av en meter. Eleverna kommer få arbeta med tiondelar på en tallinje samt tiondelar i positionssystemet. Upplägget med hundradelar följer samma mönster. 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala hjälpmedel eller kängurumatte.
- Läxor
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Vad decimaltal och "en hel" innebär

- Skriva decimeter som tiondelar

- Använda enheterna meter, kilometer och mil

- Förstå och använda skala

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar i par, grupp och i helklass under lektionerna.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Använda lämplig metod vid beräkningar av area.

- Eventuellt prov.  

 

 


Läroplanskopplingar

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback