Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Berättande text

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Den berättande textens syfte är att skriva en berättande text inom "spänningsgenren". Vi kommer att undersöka hur en berättande text är uppbyggd och hur olika ord används för att göra texten spännande. Du kommer i slutet av arbetsområdet att få skriva en egen berättande text.

 

Varför ska vi göra detta?

Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga. Du får även möjlighet till att utveckla dina kunskaper om hur du anpassar texten till rätt mottagare.  

Vad ska vi göra? 

- Läsa olika berättade texter för att se hur de är uppbyggda och dess språkliga drag. 

- Träna på att göra person- och miljöbeskrivningar. 

- Träna på hur tidsord, dialog och adjektiv används på bästa sätt i en berättande text.  

- Planera din berättelse med hjälp av det berättande ansiktet.

- Du kommer att på egen hand få skriva en spännande berättelse.

- Ge och ta emot kamratrespons.

Din berättande text ska innehålla:

 • Rubrik
 • Inledning (talar om vem det handlar om, var och när det händer)
 • Problem
 • Flera händelser 
 • Upplösning
 • Avslutning

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • beskrivande verb
 • gärna dialoger
 • uttrycksfullt och varierat språk
 • sambandsord som t ex och, men, därför att

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • - förstå syftet med en berättande text. 
 • - kunna skriva en berättande text med inledning, problem, händelser, upplösning och avslut. 
 • - kunna använda språkliga drag och beskrivande ord för att kunna göra person- och miljöbeskrivningar. 
 • - kunna ge och ta emot kamratrespons. 

  Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.
 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter