Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Review

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Vi kommer att jobba med att skriva en recension på engelska. Ni kommer att få välja en bok/film/spel som ni ska skriva en recension om.

Målet med detta området är att skriva en text med ett specifikt syfte. 
En recension behöver innehålla en sammanfattning av vad du recenserar, samt dina egna tankar och åsikter kring det du recenserar. 

Det är viktigt när du skriver en recension att du skriver den på ett sätt så att någon som inte har sett/läst/spelat det du recenserar kan hänga med i texten ändå, så du behöver anpassa språket efter din publik. 


Läroplanskopplingar

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser i planeringen
Review
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback