Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent åk 8

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

.

Mål för elev

Du ska utveckla följande förmågor:

- lösa problem
- använda metoder
- kommunicera dina tankar

Innehåll

Matte Direkt 8 kapitel 5

Centrala begrepp: bråk, procent, decimalform, andel, del, hela, procentuell förändring och förändringsfaktor.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar och övningar. Stort fokus kommer att ligga på de fem metoder som är mest centrala vid procenträkning.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper i diskussioner, vid avstämningar och vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Under arbetsområdet får du möjlighet att arbeta med uppgifter som är anpassade till den svårighetsnivå som är utmanande för just dig. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Metoder för ekvationslösning.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter