Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Hantering av nödsituationer i och vid vatten åk 7-9

Segeltorpsskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor samt bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med hur man agerar i nödsituationer.

Momentet pågår mellan v. 18 - 20

Vi kommer att arbeta med följande under momentet:

- Iskunskap

- Hur du tar dig upp om du går igenom isen

- Stabilt sidoläge 

- Packa ryggsäck


Läroplanskopplingar

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback