Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 9

Samhällskunskap år 7 Media och Politik

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Vi kommer att titta på massmedia, sociala medier samt lära oss om statsskick och hur Sverige styrs.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om:

Vad massmedia är, reklam, Sociala medier.

Olika statsskick, ideologier, politiska partier och hur Sverige styrs.

I undervisningen kommer vi att:

Gå igenom grunderna för massmedia, hur social medier fungerar, reklam.

Gå igenom olika statsskick, ideologier, politiska partier och hur Sverige styrs.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Göra en reklamuppgift där du både skall göra en egen reklam samt välja en reklam att analysera.

Prov på hur Sverige styrs.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Samhällskunskap 7-9 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter