Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Skriva novell

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Du kommer under de kommande veckorna att arbeta med texttypen novell. Du kommer att arbeta med textens struktur, kännetecknande drag och gestaltning.

I detta arbetsområde kommer du att läsa olika noveller, träna på att gestalta miljöer, känslor och personer. Du kommer att lära dig olika berättarperspektiv, skriva dialoger och inre monologer. Vi kommer att skriva en novell tillsammans i klassen.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftlig prov där du ska skriva en kort novell utifrån givna instruktioner. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter