Skolbanken Logo
Skolbanken

Skutan odlar!

Jernvallens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Vi ska så solrosfrön för att se vad som händer.

Var är vi?

Vi ska plantera tillsammans med barnen, Mamma Mu och Kråkan kommer också göra en varsin plantering 

Vart ska vi?

 • Att få barnen att fundera över de två olika sätten att så, och vad som behövs för att ett frö ska gro.
 • Att få barnen att förstå att fröet behöver ljus.
 • Visa för barnen att fröer kommer från solrosblomman, som sedan blir nya blommor.

Hur gör vi?

 • Vi kommer att göra två gemensamma odlingar med solrosfröer i plastfickor, där barnen får förutspå vad som kommer att hända. Vi kommer att förvara en utav plastfickorna i ljust rum, den andra plastfickan förvarar vi i ett mörkt rum.
 • Barnen kommer också få göra en egen plantering med ett solrosfrö, som de får ta hand om och ha på förskolan någon vecka innan de får ta hem odlingen.
 • Vi kommer att dokumentera processen, från frö till blomma, med hjälp utav Ipad. 
 • Via vårt digitala verktyg Polyglutt kommer vi även läsa böcker som handlar om detta.
 • TAKK kommer vi använda i undervisningen.


Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys:

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det?

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback