Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text-barnet och hunden

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 10 maj 2021

Berättande text innehåller olika delar. Man bygger meningar, använder olika skiljetecken, beskriver och gestaltar. Man ska också tänka på en början , mitten och avslutning på sin berättelse.

Mål med arbetsområdet

-kunna använda skiljetecken

-kunna använda stor bokstav

-dela in i stycken

-kunna skriva dialog

-kunna beskriva/gestalta

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genom gångar,arbeta med variationstexter och övningsuppgifter. Vi kommer att göra avstämningar längs vägen. Enskilt arbete men också parvis/grupper kommer att ske.

 

Bedömning

Vi kommer att göra ett förtest och eftertest, alltså skriva en berättande text.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Berättande text-barnet och hunden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter