Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling

Montessoriförskolan Kärnhuset, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 16 juni 2021

I dagens samhälle diskuteras det mycket kring en hållbar utveckling, men vad betyder egentligen det? Vad kan vi göra för att hjälpa till? Här tänker vi att vi ska diskutera och arbeta med barnen kring vad vi kan göra på förskolan och väcka deras intresse för en hållbar utveckling.

När man pratar om en hållbar utveckling innefattar det så mycket. Vi vill med hjälp av olika material, diskussioner och aktiviteter öka barnens intresse för den här frågan och fördjupa deras kunskap kring ämnet. Likaså gemensamt komma fram till hur vi kan hjälpa till och bidra till en mer hållbar utveckling och hur vi ska ta hand om oss själva.  

Nedskräpning, sopsortering, återvinning, allemansrätten, rörelse, aktivitet och hälsa är delar av en hållbar utveckling som vi kommer att beröra. Vi kommer att göra det mesta av arbetet gemensamt i gruppen så att alla får ta del av det. Reflektion under arbetes gång kommer att göras ihop med barnen. Vi kommer att arbeta såväl inomhus som utomhus och alla pedagoger ansvarar gemensamt för genomförande och dokumentation.    


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback