Skolbanken Logo
Skolbanken

Hälso- och sjukvård 2 - 100p - Info och betyg

TEORETISKA distanskurser, Agila Institutet VUX · Senast uppdaterad: 7 november 2023

Ämnet hälso- och sjukvård har sin grund i praktiskt hälso- och sjukvårds- arbete men också i de vetenskapliga ämnesområdena vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar hälso- och sjukvård på vårdinrättning och i hemmet.

Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng

Centralt innehåll från skolverket kursplan

Undervisningen i kursen ska behandla följande:

 

 1. Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. 
 2. Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling. 
 3. Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar och rätten till en värdig död. 
 4. Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd. 
 5. Hantering av dränage, stomi, kvarliggande respektive intermittent kateter. 
 6. Assistans vid undersökning och behandling. 
 7. Pre- och postoperativ vård. 
 8. Energi-, närings- och vätskebehov vid sjukdom. 
 9. Vårdplanering, dess syfte, innehåll och genomförande. 
 10. Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest. 
 11. Utvärdering, rapportering och dokumentation av gjorda insatser. 
 12. Medicinteknisk utrustning. 
 13. Mobilisering, dess betydelse och effekter samt åtgärder som minskar risken för komplikationer
 14. Betydelsen av bemötande samt kommunikation och samarbete i krissituationer med respekt för individ och kultur
 15. Barn-HLR och S-HLR vuxen.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg
Övnings/Inlämningsuppgifter
Betygskriterier
Hälso- och sjukvård 2 - Självskattning Centralt innehåll
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback