Skolbanken Logo
Skolbanken

Fiskar i sötvatten.

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Vi lär oss om abborre och gädda.

Detta ska du lära dig.

Vi kommer att lära oss om gädda och abborren.

Hur en fisk ser ut och vad de olika delarna heter.

Var och hur de lever.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi tittar på filmer, läser böcker och samtalar.

Du får skapa i olika material.

Vi kommer att gå till en sjö för att se hur fiskarna lever och hur man fångar fisk.

Vi kommer att besöka en fiskbutik.

Vi kommer att studera en abborre.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig.

Genom att du i grupp. efter dina förutsättningar, deltar i att berätta eller visar vad du kan om gädda och abborre.

Genom att du deltar vid våra besök och skapande aktiviteter.

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

samspela med andra,

söka information från olika källor, och

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

använda kunskaper om människa och natur,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback