Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Fjärilars liv

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar? Hur många vingar har en fjäril? Dessa frågor, och många fler, ska arbetet med Fjärilars liv ge svar på! Vi kommer att följa utvecklingen från liten larv till fullt utvecklad fjäril.

Fjärilars liv

I fjärilars liv ska du följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjäril. Du tränar på att göra förutsägelser och dokumentera ditt resultat. Temat avslutas med att du får släppa ut din fjäril i naturen.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisning

Du får en larv som du ska ta hand om. Du får observera vad som händer när larven förvandlas från larv till puppa och så småningom till fjäril. Du får en fjärilsbok där du ska rita och skriva om fjärilens utveckling. När fjärilarna är "redo" släpper vi ut dem i naturen.

Du får också kunskaper om fjärilar genom genomgångar, filmer och böcker.

Detta ska du kunna

Du ska:

  •  känna till fjärilens livscykel och kunna beskriva dess olika stadier, ägg-larv-puppa-fjäril. 
  •  kunna hur en fjäril ser ut och vilken funktion kroppens olika delar har.

  •  kunna dokumentera dina undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer i boken "Min fjärilsbok

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • berätta och rita de olika faserna från ägg till fjäril.
  • berätta hur en fjäril ser ut och vilken funktion kroppens delar har.
  • dokumentera dina undersökningar med text och bild i boken "Fjärilars liv".

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter